बंद

तलाठी पदभरती–२०१९ – कागदपत्रे पडताळणी/तपासणी दि.०४/१२/२०१९ सकाळी १०:०० वा.

तलाठी पदभरती–२०१९ – कागदपत्रे पडताळणी/तपासणी दि.०४/१२/२०१९ सकाळी १०:०० वा.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तलाठी पदभरती–२०१९ – कागदपत्रे पडताळणी/तपासणी दि.०४/१२/२०१९ सकाळी १०:०० वा.

तलाठी पदभरती–२०१९ – कागदपत्रे पडताळणी/तपासणी साठी दि.०४/१२/२०१९ रोजी सकाळी १०:०० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना येथे उपस्थित राहणे बाबत.

29/11/2019 04/12/2019 पहा (880 KB)