बंद

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचे कार्यालय येथे स्कॅनर खरेदी करणेसाठी दर पत्रक मागविणे बाबत

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचे कार्यालय येथे स्कॅनर खरेदी करणेसाठी दर पत्रक मागविणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचे कार्यालय येथे स्कॅनर खरेदी करणेसाठी दर पत्रक मागविणे बाबत

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचे कार्यालय,जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना येथे डॉक्युमेंट स्कॅनर(कॅनॉन/एच पी/सॅमसंग/ईतर)  खरेदी करणेसाठी दर पत्रक मागविणे बाबत

26/02/2021 08/03/2021 पहा (512 KB)