बंद

जालना जिल्‍हा वाळूघाट लिलाव जाहिरात २०२०-२१ द्वितीय फेरी

जालना जिल्‍हा वाळूघाट लिलाव जाहिरात २०२०-२१ द्वितीय फेरी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जालना जिल्‍हा वाळूघाट लिलाव जाहिरात २०२०-२१ द्वितीय फेरी

जालना जिल्ह्यातील सन २०२०- २१ या वर्षात लिलाव करावयाच्या १३ जिल्हास्तरिय वाळुघाटाच्या द्वितीय फेरीच्या ई-निवीदा,ई-ऑक्शन पद्धतीचे जाहिर प्रगटन

31/12/2020 15/01/2021 पहा (9 MB)