बंद

जालना जिल्ह्यातील सीएचसी केंद्रासाठी कोविड -१९ कार्यक्रम अंतर्गत आरबीएसके प्रतीक्षा यादीतून औषध निर्माता नियुक्ती आदेश

जालना जिल्ह्यातील सीएचसी केंद्रासाठी कोविड -१९ कार्यक्रम अंतर्गत आरबीएसके प्रतीक्षा यादीतून औषध निर्माता नियुक्ती आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जालना जिल्ह्यातील सीएचसी केंद्रासाठी कोविड -१९ कार्यक्रम अंतर्गत आरबीएसके प्रतीक्षा यादीतून औषध निर्माता नियुक्ती आदेश

आरबीएसके प्रतीक्षा यादीतून जालना जिल्ह्यातील सीएचसी केंद्रासाठी कोविड -१९ कार्यक्रम अंतर्गत औषध निर्माता नियुक्ती आदेश

19/04/2021 21/04/2021 पहा (913 KB)