बंद

जालना जिल्ह्यातील दगड खाणपट्ट्याचे लिलाव करणेसाठी मान्यता प्राप्त एजंसीची नेमणुक करिता इ-निविदा

जालना जिल्ह्यातील दगड खाणपट्ट्याचे लिलाव करणेसाठी मान्यता प्राप्त एजंसीची नेमणुक करिता इ-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जालना जिल्ह्यातील दगड खाणपट्ट्याचे लिलाव करणेसाठी मान्यता प्राप्त एजंसीची नेमणुक करिता इ-निविदा

जालना जिल्ह्यातील दगड खाणपट्ट्याचे लिलाव करणेसाठी मान्यता प्राप्त एजंसीची नेमणुक करिता इ-निविदा

06/11/2020 23/11/2020 पहा (583 KB)