बंद

जालना जिल्ह्यातील कोविड १९ जिल्हा रुग्णालय आणि जालना जिल्ह्यातील सर्व डीसीएचसी केंद्राच्या तदर्थ प्रतीक्षा यादीतुन वैद्यकीय अधिकारी बीएएमएस आदेश

जालना जिल्ह्यातील कोविड १९ जिल्हा रुग्णालय आणि जालना जिल्ह्यातील सर्व डीसीएचसी केंद्राच्या तदर्थ प्रतीक्षा यादीतुन वैद्यकीय अधिकारी बीएएमएस आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जालना जिल्ह्यातील कोविड १९ जिल्हा रुग्णालय आणि जालना जिल्ह्यातील सर्व डीसीएचसी केंद्राच्या तदर्थ प्रतीक्षा यादीतुन वैद्यकीय अधिकारी बीएएमएस आदेश

जालना जिल्ह्यातील कोविड १९ जिल्हा रुग्णालय आणि जालना जिल्ह्यातील सर्व डीसीएचसी केंद्राच्या तदर्थ प्रतीक्षा यादीतुन वैद्यकीय अधिकारी बीएएमएस आदेश

19/04/2021 21/04/2021 पहा (2 MB)