बंद

जालना जिल्हायातील घनसावंगी, जाफ्राबाद, बदनापूर, मंठा, तीर्थपूरी (नवनिर्मित) या नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी नगर पंचायतीच्या सदस्य पदाचे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग , नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला, व सर्वसाधारण महिला आरक्षणाऐवजी सर्वसाधारण /सर्वसाधारण महिलांच्या अंतिम आरक्ष्णास मान्यता मिळणे बाबत

जालना जिल्हायातील घनसावंगी, जाफ्राबाद, बदनापूर, मंठा, तीर्थपूरी (नवनिर्मित) या नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी नगर पंचायतीच्या सदस्य पदाचे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग , नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला, व सर्वसाधारण महिला आरक्षणाऐवजी सर्वसाधारण /सर्वसाधारण महिलांच्या अंतिम आरक्ष्णास मान्यता मिळणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जालना जिल्हायातील घनसावंगी, जाफ्राबाद, बदनापूर, मंठा, तीर्थपूरी (नवनिर्मित) या नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी नगर पंचायतीच्या सदस्य पदाचे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग , नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला, व सर्वसाधारण महिला आरक्षणाऐवजी सर्वसाधारण /सर्वसाधारण महिलांच्या अंतिम आरक्ष्णास मान्यता मिळणे बाबत

जालना जिल्हायातील घनसावंगी, जाफ्राबाद, बदनापूर, मंठा, तीर्थपूरी (नवनिर्मित) या नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी नगर पंचायतीच्या सदस्य पदाचे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग , नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला, व सर्वसाधारण महिला आरक्षणाऐवजी सर्वसाधारण /सर्वसाधारण महिलांच्या अंतिम आरक्ष्णास मान्यता मिळणे बाबत

28/12/2021 08/01/2022 पहा (2 MB)