बंद

जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाच्‍या लिलावाबाबत.

जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाच्‍या लिलावाबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाच्‍या लिलावाबाबत.

मौ.सावंगी, देऊळझरी ता.जाफ्राबाद व मौ.उस्‍वद ता.मंठा येथे जप्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अवैध वाळुसाठयाच्‍या लिलावाबाबत.

29/06/2018 07/07/2018 पहा (728 KB)