बंद

कोव्हीड-19 साठी अधिक कंत्राटी एचआर भरतीसाठी जीएनएम, एलएचव्ही आणि एचएच्या पदांसाठी निवडलेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेेेेश

कोव्हीड-19 साठी अधिक कंत्राटी एचआर भरतीसाठी जीएनएम, एलएचव्ही आणि एचएच्या पदांसाठी निवडलेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेेेेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोव्हीड-19 साठी अधिक कंत्राटी एचआर भरतीसाठी जीएनएम, एलएचव्ही आणि एचएच्या पदांसाठी निवडलेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेेेेश

कोव्हीड-19 साठी अधिक कंत्राटी एचआर भरतीसाठी जीएनएम, एलएचव्ही आणि एचएच्या पदांसाठी निवडलेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेेेेश

06/04/2020 10/04/2020 पहा (7 MB)