बंद

कोव्हीड १९- एमपीडब्ल्यू, एएनएम, फार्मासिस्ट आणि डाटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाउंटट या पदासाठी अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची पात्र / अपात्र यादी.

कोव्हीड १९- एमपीडब्ल्यू, एएनएम, फार्मासिस्ट आणि डाटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाउंटट या पदासाठी अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची पात्र / अपात्र यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोव्हीड १९- एमपीडब्ल्यू, एएनएम, फार्मासिस्ट आणि डाटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाउंटट या पदासाठी अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची पात्र / अपात्र यादी.

कोव्हीड १९- एमपीडब्ल्यू, एएनएम, फार्मासिस्ट आणि डाटा एंट्री ऑपरेटर कम अकाउंटट या पदासाठी अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची पात्र / अपात्र यादी.

11/04/2020 15/04/2020 पहा (8 MB)