बंद

कोव्हिड-19 जिल्हा रुग्नालय जालना अंंतर्गत कंंत्राटी तत्वावर उपल्ब्ध प्रतीक्षा यादीतुन स्टाफ नर्स पदाचे नियुक्ती आदेश

कोव्हिड-19 जिल्हा रुग्नालय जालना अंंतर्गत कंंत्राटी तत्वावर उपल्ब्ध प्रतीक्षा यादीतुन स्टाफ नर्स पदाचे नियुक्ती आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोव्हिड-19 जिल्हा रुग्नालय जालना अंंतर्गत कंंत्राटी तत्वावर उपल्ब्ध प्रतीक्षा यादीतुन स्टाफ नर्स पदाचे नियुक्ती आदेश

कोव्हिड-19 जिल्हा रुग्नालय जालना अंंतर्गत कंंत्राटी तत्वावर उपल्ब्ध प्रतीक्षा यादीतुन स्टाफ नर्स पदाचे नियुक्ती आदेश

25/06/2020 30/06/2020 पहा (3 MB)