बंद

कोवीड-१९ आजाराने मयत झालेल्‍यांच्‍या वारसांना सानुग्रह अनुदान देणे बाबत प्रेसनोट

कोवीड-१९ आजाराने मयत झालेल्‍यांच्‍या वारसांना सानुग्रह अनुदान देणे बाबत प्रेसनोट
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोवीड-१९ आजाराने मयत झालेल्‍यांच्‍या वारसांना सानुग्रह अनुदान देणे बाबत प्रेसनोट

कोवीड-१९ आजाराने मयत झालेल्‍यांच्‍या वारसांना सानुग्रह अनुदान देणे बाबत प्रेसनोट

14/10/2021 31/10/2021 पहा (444 KB)