बंद

कोविड -१९ रुग्णालयासाठी डेटा एंट्री ऑपरेटर कम लेखापाल पदासाठी नियुक्ती आदेश

कोविड -१९ रुग्णालयासाठी डेटा एंट्री ऑपरेटर कम लेखापाल पदासाठी नियुक्ती आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोविड -१९ रुग्णालयासाठी डेटा एंट्री ऑपरेटर कम लेखापाल पदासाठी नियुक्ती आदेश

कोविड -१९ रुग्णालयासाठी डेटा एंट्री ऑपरेटर कम लेखापाल पदासाठी नियुक्ती आदेश

26/07/2020 28/07/2020 पहा (1 MB)