बंद

कोविड-१९ अंतर्गत डि एच आणि डि सी एच सी जालना येथे वैद्यकीय अधिकारी (कोविड १९) बी ए एम एस /बी डी एस पदासाठी आदेश

कोविड-१९ अंतर्गत डि एच आणि डि सी एच सी जालना येथे वैद्यकीय अधिकारी (कोविड १९) बी ए एम एस /बी डी एस पदासाठी आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोविड-१९ अंतर्गत डि एच आणि डि सी एच सी जालना येथे वैद्यकीय अधिकारी (कोविड १९) बी ए एम एस /बी डी एस पदासाठी आदेश

दि. २२.०४.२०२१ रोजीच्या मुलाखतीनुसार कोविड-१९ अंतर्गत डि सी एच सी जालना येथे वैद्यकीय अधिकारी (कोविड १९) बी ए एम एस /बी डी एस पदासाठी आदेश

28/04/2021 30/04/2021 पहा (1 MB)