बंद

कोविड केअर सेंटर(CCC), डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर(DCHC), डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल(DCH) करिता आवश्यक साहित्याचे दर निश्चितीची ई-निविदा सुचना

कोविड केअर सेंटर(CCC), डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर(DCHC), डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल(DCH) करिता आवश्यक साहित्याचे दर निश्चितीची ई-निविदा सुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कोविड केअर सेंटर(CCC), डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर(DCHC), डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल(DCH) करिता आवश्यक साहित्याचे दर निश्चितीची ई-निविदा सुचना

कोविड केअर सेंटर(CCC), डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर(DCHC), डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल(DCH) करिता आवश्यक साहित्याचे दर निश्चितीची ई-निविदा सुचना

09/09/2021 28/09/2021 पहा (5 MB)