बंद

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील कंत्राटी कर्मचा-यांची निवड व प्रतिक्षा यादी

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील कंत्राटी कर्मचा-यांची निवड व प्रतिक्षा यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील कंत्राटी कर्मचा-यांची निवड व प्रतिक्षा यादी

निवड झालेल्या उमेदवारांनी दि. ०३/०९/२०१९ रोजी समग्र शिक्षा कार्यालय, जिल्हा परिषद मुलांची प्रशाळा परिसर स्टेशन रोड जालना येथे स. १०:०० वा. मुळ कागदपत्रांसह उपस्थित रहावे.
प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांनी उपस्थीत राहु नये.

31/08/2019 15/09/2019 पहा (135 KB)