बंद

एनएचएम अंतर्गत एनटीईपीसाठी  लॅब तंत्रज्ञ, एक्स रे तंत्रज्ञ आणि वरिष्ठ क्षयरोग पर्यवेक्षक कंत्राटी पद भरतीची जाहिरात.

एनएचएम अंतर्गत एनटीईपीसाठी  लॅब तंत्रज्ञ, एक्स रे तंत्रज्ञ आणि वरिष्ठ क्षयरोग पर्यवेक्षक कंत्राटी पद भरतीची जाहिरात.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
एनएचएम अंतर्गत एनटीईपीसाठी  लॅब तंत्रज्ञ, एक्स रे तंत्रज्ञ आणि वरिष्ठ क्षयरोग पर्यवेक्षक कंत्राटी पद भरतीची जाहिरात.

एनएचएम अंतर्गत एनटीईपीसाठी  लॅब तंत्रज्ञ, एक्स रे तंत्रज्ञ आणि वरिष्ठ क्षयरोग पर्यवेक्षक कंत्राटी पद भरतीची जाहिरात.

11/05/2021 24/05/2021 पहा (3 MB)