बंद

उमेदवारास सूचना

उमेदवारास सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
उमेदवारास सूचना

कोविड १९ भरती पात्र आणि अपात्र कर्मचारी परिचारिका, डॉक्टर आणि रुग्णालय व्यवस्थापकासंदर्भात उमेदवारास सूचना

30/03/2021 31/03/2021 पहा (330 KB)