बंद

उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा, जालना कंत्राटी पदभरती -२०१९, डेटा एंट्री ऑपरेटर पदासाठी कौशल्य चाचणी परिक्षेस गुणानुक्रमे उमेदवारांची यादी

उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा, जालना कंत्राटी पदभरती -२०१९, डेटा एंट्री ऑपरेटर पदासाठी कौशल्य चाचणी परिक्षेस गुणानुक्रमे उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा, जालना कंत्राटी पदभरती -२०१९, डेटा एंट्री ऑपरेटर पदासाठी कौशल्य चाचणी परिक्षेस गुणानुक्रमे उमेदवारांची यादी

उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा, जालना कंत्राटी पदभरती -२०१९, डेटा एंट्री ऑपरेटर पदासाठी कौशल्य चाचणी परिक्षेस गुणानुक्रमे उमेदवारांची यादी.

13/02/2020 31/03/2020 पहा (567 KB)