बंद

उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कंत्राटी पदभरती प्रक्रीया २०१९ लेखी परिक्षेत प्राप्त गुणानुक्रमे सर्वसाधारण यादी

उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कंत्राटी पदभरती प्रक्रीया २०१९ लेखी परिक्षेत प्राप्त गुणानुक्रमे सर्वसाधारण यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कंत्राटी पदभरती प्रक्रीया २०१९ लेखी परिक्षेत प्राप्त गुणानुक्रमे सर्वसाधारण यादी

उपविभागीय व जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कंत्राटी पदभरती प्रक्रीया २०१९ रसायनी व प्रयोगशाळा सहाय्यक पदासाठी उमेदवारांची लेखी परिक्षेत प्राप्त गुणानुक्रमे सर्वसाधारण यादी

03/02/2020 31/03/2020 पहा (1 MB)