बंद

आरबीएसके एमओ / एलएमओ, फार्मासिस्ट, एएनएम, एसएनसीयू (स्टाफ नर्स) पदासाठी निवड आदेश

आरबीएसके एमओ / एलएमओ, फार्मासिस्ट, एएनएम, एसएनसीयू (स्टाफ नर्स) पदासाठी निवड आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
आरबीएसके एमओ / एलएमओ, फार्मासिस्ट, एएनएम, एसएनसीयू (स्टाफ नर्स) पदासाठी निवड आदेश

कोव्हिड -१९ अंतर्गत तात्पुरत्या स्वरुपातील प्रतिक्षा यादीतुन आरबीएसके एमओ / एलएमओ, फार्मासिस्ट, एएनएम, एसएनसीयू (स्टाफ नर्स) पदासाठी निवड आदेश

27/05/2020 31/05/2020 पहा (10 MB)