बंद

अल्‍पसंख्‍याक मुलींचे वसतीगृह ता.घनसावंगी जि.जालना येथील वसतीगृहाच्‍या व्‍यवस्‍थापनासाठी सुरक्षारक्षक व सफाईकामगार निवड यादी

अल्‍पसंख्‍याक मुलींचे वसतीगृह ता.घनसावंगी जि.जालना येथील वसतीगृहाच्‍या व्‍यवस्‍थापनासाठी सुरक्षारक्षक व सफाईकामगार निवड यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अल्‍पसंख्‍याक मुलींचे वसतीगृह ता.घनसावंगी जि.जालना येथील वसतीगृहाच्‍या व्‍यवस्‍थापनासाठी सुरक्षारक्षक व सफाईकामगार निवड यादी

अल्‍पसंख्‍याक मुलींचे वसतीगृह ता.घनसावंगी जि.जालना येथील वसतीगृहाच्‍या व्‍यवस्‍थापनासाठी सुरक्षारक्षक व सफाईकामगार निवड यादी

03/08/2021 13/08/2021 पहा (449 KB)