बंद

अल्पसंख्याक मुलींचे शासकीय वसतिगृह घनसावंगी येथील सफाई कामगार व सुरक्षारक्षक पद भरती पुढे ढकलल्या बाबत

अल्पसंख्याक मुलींचे शासकीय वसतिगृह घनसावंगी येथील सफाई कामगार व सुरक्षारक्षक पद भरती पुढे ढकलल्या बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अल्पसंख्याक मुलींचे शासकीय वसतिगृह घनसावंगी येथील सफाई कामगार व सुरक्षारक्षक पद भरती पुढे ढकलल्या बाबत

अल्पसंख्याक मुलींचे शासकीय वसतिगृह घनसावंगी येथील सफाई कामगार व सुरक्षारक्षक पद भरती पुढे ढकलल्या बाबत

26/04/2021 28/04/2021 पहा (203 KB)