बंद

अल्पसंख्यांक वसतिगृह व्यवस्ठापनासाठी अधिक्ष, लिपीक कंत्राटी पदासाठी पात्र/अपात्र उमेदवाराची यादी प्रसिध्द करणेबाबत

अल्पसंख्यांक वसतिगृह व्यवस्ठापनासाठी अधिक्ष, लिपीक कंत्राटी पदासाठी पात्र/अपात्र उमेदवाराची यादी प्रसिध्द करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अल्पसंख्यांक वसतिगृह व्यवस्ठापनासाठी अधिक्ष, लिपीक कंत्राटी पदासाठी पात्र/अपात्र उमेदवाराची यादी प्रसिध्द करणेबाबत

अल्पसंख्यांक वसतिगृह व्यवस्ठापनासाठी अधिक्ष, लिपीक कंत्राटी पदासाठी पात्र/अपात्र उमेदवाराची यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

सुचना : पात्र उमेदवारासाठी मुलाखती 11-09-2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आहेत.

09/09/2019 11/09/2019 पहा (1 MB)