बंद

अल्पसंख्यांक वसतिगृह, घनसावंगी येथील कंत्राटी वसतिगृह अधिक्षक, लिपीक पदासाठी निवड उमेदवाराची यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

अल्पसंख्यांक वसतिगृह, घनसावंगी येथील कंत्राटी वसतिगृह अधिक्षक, लिपीक पदासाठी निवड उमेदवाराची यादी प्रसिध्द करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अल्पसंख्यांक वसतिगृह, घनसावंगी येथील कंत्राटी वसतिगृह अधिक्षक, लिपीक पदासाठी निवड उमेदवाराची यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

अल्पसंख्यांक वसतिगृह, घनसावंगी येथील कंत्राटी वसतिगृह अधिक्षक, लिपीक पदासाठी निवड उमेदवाराची यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

13/09/2019 23/09/2019 पहा (40 KB)