बंद

अनुकंपा तत्वावर गट- क तलाठी संवर्गासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रतिक्षा सुचितील उमेदवारांचे कागदपत्रे तपासणी करणे बाबत

अनुकंपा तत्वावर गट- क तलाठी संवर्गासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रतिक्षा सुचितील उमेदवारांचे कागदपत्रे तपासणी करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अनुकंपा तत्वावर गट- क तलाठी संवर्गासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रतिक्षा सुचितील उमेदवारांचे कागदपत्रे तपासणी करणे बाबत

अनुकंपा तत्वावर गट- क तलाठी संवर्गासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रतिक्षा सुचितील उमेदवारांचे कागदपत्रे तपासणी करणे बाबत

24/03/2022 04/04/2022 पहा (1 MB)