बंद

अत्‍यावश्‍यक वस्‍तु (महाराष्‍ट्र्र सुधारणा ) अधिनियम, २०२१या विधेयकाच्‍या मसुद्दावर लोकाभिप्राय अजमाविण्‍याकरिता महाराष्‍ट्र विधीमंडळाचे याबाबतचे प्रसिध्‍दीपञक

अत्‍यावश्‍यक वस्‍तु (महाराष्‍ट्र्र सुधारणा ) अधिनियम, २०२१या विधेयकाच्‍या मसुद्दावर लोकाभिप्राय अजमाविण्‍याकरिता महाराष्‍ट्र विधीमंडळाचे याबाबतचे प्रसिध्‍दीपञक
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अत्‍यावश्‍यक वस्‍तु (महाराष्‍ट्र्र सुधारणा ) अधिनियम, २०२१या विधेयकाच्‍या मसुद्दावर लोकाभिप्राय अजमाविण्‍याकरिता महाराष्‍ट्र विधीमंडळाचे याबाबतचे प्रसिध्‍दीपञक

अत्‍यावश्‍यक वस्‍तु (महाराष्‍ट्र्र सुधारणा ) अधिनियम, २०२१या विधेयकाच्‍या मसुद्दावर लोकाभिप्राय अजमाविण्‍याकरिता महाराष्‍ट्र विधीमंडळाचे याबाबतचे प्रसिध्‍दीपञक

27/08/2021 30/09/2021 पहा (490 KB)