बंद

माहे जुलै-२०२१ या महिण्या्साठी राष्ट्रीाय अन्नवसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनेच्या लाभार्थीसाठी CMR तांदुळाचे नियतन काढणे बाबत

माहे जुलै-२०२१ या महिण्या्साठी राष्ट्रीाय अन्नवसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनेच्या लाभार्थीसाठी CMR तांदुळाचे नियतन काढणे बाबत
शीर्षक तारीख View / Download
माहे जुलै-२०२१ या महिण्या्साठी राष्ट्रीाय अन्नवसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनेच्या लाभार्थीसाठी CMR तांदुळाचे नियतन काढणे बाबत 28/05/2021 पहा (766 KB)