बंद

प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्य कुटुम्ब अन्न योजनेेेचेे माहे डिसेम्बर-२०२१ चे गहु व तांदुळ नियतन(शहरी)

प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्य कुटुम्ब अन्न योजनेेेचेे माहे डिसेम्बर-२०२१ चे गहु व तांदुळ नियतन(शहरी)
शीर्षक तारीख View / Download
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्य कुटुम्ब अन्न योजनेेेचेे माहे डिसेम्बर-२०२१ चे गहु व तांदुळ नियतन(शहरी) 18/12/2021 पहा (820 KB)