बंद

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

Filter Document category wise

फिल्टर

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
शीर्षक तारीख View / Download
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेेेचेे माहे जुलै-२०२२ चे गहु नियतन(शहरी) 02/06/2022 पहा (824 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेेेचेे माहे जुलै-२०२२ चे गहु नियतन(ग्रामिण) 02/06/2022 पहा (906 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेेेचेे माहे जुन-२०२२ चे गहु नियतन(शहरी) 02/06/2022 पहा (831 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेेेचेे माहे जुन-२०२२ चे गहु नियतन(ग्रामिण) 02/06/2022 पहा (894 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्य कुटुम्ब अन्न योजनेेेचेे माहे जुन-२०२२ चे गहु नियतन(शहरी) 02/06/2022 पहा (826 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्य कुटुम्ब अन्न योजनेेेचेे माहे जुन-२०२२ चे गहु नियतन(ग्रामिण) 02/06/2022 पहा (898 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय ए पी एल शीधापत्रिकाधारक शेतकरी अन्नधान्य नियतन माहे जुन २०२२ 30/05/2022 पहा (929 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु नियतन(शहरी) माहे जुन २०२२ 30/05/2022 पहा (917 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु नियतन(ग्रामिण) माहे जुन २०२२ 30/05/2022 पहा (965 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (965 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु नियतन(शहरी) माहे जुन २०२२ 30/05/2022 पहा (873 KB)