बंद

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

Filter Document category wise

फिल्टर

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
शीर्षक तारीख View / Download
मंठा तहसील अन्नधान्य नियतन माहे जुन २०२२ 10/06/2022 पहा (2 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु नियतन(शहरी) माहे जुलै २०२२ 03/06/2022 पहा (795 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु नियतन(ग्रामिण) माहे जुलै २०२२ 03/06/2022 पहा (884 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु नियतन(शहरी) माहे जुलै २०२२ 03/06/2022 पहा (840 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु नियतन(ग्रामिण) माहे जुलै २०२२ 03/06/2022 पहा (816 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्य कुटुम्ब अन्न योजनेेेचेे माहे जुलै-२०२२ चे तांदुळ नियतन(शहरी) 02/06/2022 पहा (822 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेेेचेे माहे जुलै-२०२२ चे तांदुळ नियतन(शहरी) 02/06/2022 पहा (815 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेेेचेे माहे जुलै-२०२२ चे तांदुळ नियतन(ग्रामिण) 02/06/2022 पहा (815 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्य कुटुम्ब अन्न योजनेेेचेे माहे जुलै-२०२२ चे गहु नियतन(शहरी) 02/06/2022 पहा (828 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्य कुटुम्ब अन्न योजनेेेचेे माहे जुलै-२०२२ चे गहु नियतन(ग्रामिण) 02/06/2022 पहा (896 KB)