बंद

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

Filter Document category wise

फिल्टर

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना अन्नधान्य नियतन माहे जानेवारी – २०१९ 02/12/2019 पहा (901 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना (जालना शहर) अन्नधान्य नियतन माहे जानेवारी – २०१९ 02/12/2019 पहा (910 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय ए पी एल शीधापत्रिकाधारक शेतकरी अन्नधान्य नियतन माहे जानेवारी – २०१९ 02/12/2019 पहा (946 KB)
कलाणकारी योजना अन्नधान्य नियतन माहे ऑक्टोबर २०१९ ते मार्च २०२० 22/11/2019 पहा (823 KB)
घनसावंंगी अन्नधान्य नियतन माहे डिसेंबर २०१९ 16/11/2019 पहा (1 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय केरोसिन नियतन माहे नोव्हेंबर – २०१९ 05/11/2019 पहा (2 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे डिसेंबर – २०१९ 04/11/2019 पहा (4 MB)
घनसावंंगी साखर नियतन माहे नोव्हेंबर २०१९ 15/10/2019 पहा (318 KB)
घनसावंंगी अन्नधान्य नियतन माहे नोव्हेंबर २०१९ 15/10/2019 पहा (504 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय केरोसिन नियतन माहे ऑक्टोबर – २०१९ 03/10/2019 पहा (2 MB)