सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
शीर्षक तारीख View / Download
घनसावंंगी केरोसिन नियतन माहे मार्च २०१९ 08/03/2019 पहा (489 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे एप्रिल- २०१९ 05/03/2019 पहा (340 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी केरोसिन नियतन माहे फेबृवारी – २०१९ – १०० % (सुधारित) 06/02/2019 पहा (310 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी अन्नधान्य नियतन माहे मार्च- २०१९ 29/01/2019 पहा (512 KB)
घनसावंंगी अन्नधान्य नियतन माहे फेबृवारी २०१९ 23/01/2019 पहा (496 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी केरोसीन नियतन माहे जानेवारी- २०१९ ( १००% ) 11/01/2019 पहा (631 KB)
घनसावंंगी साखर नियतन माहे जानेवारी २०१९ 05/01/2019 पहा (453 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी केरोसीन नियतन माहे जानेवारी- २०१९ ( ६०% ) 07/01/2019 पहा (820 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी अन्नधान्य नियतन माहे फेबृवारी – २०१९ 02/01/2019 पहा (463 KB)
घनसावंंगी अन्नधान्य नियतन माहे जानेवारी २०१९ 27/12/2018 पहा (471 KB)