बंद

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

Filter Document category wise

फिल्टर

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
शीर्षक तारीख View / Download
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे जुलै २०२१ 27/07/2021 पहा (743 KB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे जुन २०२१ 27/07/2021 पहा (708 KB)
घनसावंगी तहसील अन्नधान्य नियतन माहे मे २०२१ 27/07/2021 पहा (1 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय ए पी एल शीधापत्रिकाधारक शेतकरी अन्नधान्य नियतन माहे ऑगस्ट २०२१ 27/07/2021 पहा (1,000 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु नियतन(शहरी) माहे ऑगस्ट २०२१ 15/07/2021 पहा (937 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु नियतन(ग्रामिण) माहे ऑगस्ट २०२१ 15/07/2021 पहा (1,001 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु नियतन(शहरी) माहे ऑगस्ट २०२१ 15/07/2021 पहा (275 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु नियतन(ग्रामिण) माहे ऑगस्ट २०२१ 15/07/2021 पहा (1,004 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्‍य कुटुंब लाभार्थी योजनेेेचेे माहे जुलै-२०२१ चे गहु नियतन(ग्रामिण) 05/07/2021 पहा (1 MB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्‍य कुटुंब लाभार्थी योजनेेेचेे माहे ऑगस्ट-२०२१ चे गहु नियतन(शहरी) 05/07/2021 पहा (842 KB)