सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे जुन – २०१९ 04/05/2019 डाउनलोड(372 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे मे – २०१९ 12/04/2019 डाउनलोड(866 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी केरोसिन नियतन माहे एप्रिल – २०१९ – १०० % 12/04/2019 डाउनलोड(2 MB)
घनसावंंगी अन्नधान्य नियतन माहे एप्रिल २०१९ 18/03/2019 डाउनलोड(604 KB)
घनसावंंगी केरोसिन नियतन माहे मार्च २०१९ 08/03/2019 डाउनलोड(489 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे एप्रिल- २०१९ 05/03/2019 डाउनलोड(340 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी केरोसिन नियतन माहे फेबृवारी – २०१९ – १०० % (सुधारित) 06/02/2019 डाउनलोड(310 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी अन्नधान्य नियतन माहे मार्च- २०१९ 29/01/2019 डाउनलोड(512 KB)
घनसावंंगी अन्नधान्य नियतन माहे फेबृवारी २०१९ 23/01/2019 डाउनलोड(496 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी केरोसीन नियतन माहे जानेवारी- २०१९ ( १००% ) 11/01/2019 डाउनलोड(631 KB)