सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय केरोसिन नियतन माहे जुलै – २०१९ 06/07/2019 डाउनलोड(591 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे ऑगस्ट – २०१९ 01/07/2019 डाउनलोड(385 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे जुलै – २०१९ 31/05/2019 डाउनलोड(416 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय केरोसिन नियतन माहे जुन – २०१९ 30/05/2019 डाउनलोड(414 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे जुन – २०१९ 04/05/2019 डाउनलोड(372 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे मे – २०१९ 12/04/2019 डाउनलोड(866 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी केरोसिन नियतन माहे एप्रिल – २०१९ – १०० % 12/04/2019 डाउनलोड(2 MB)
घनसावंंगी अन्नधान्य नियतन माहे एप्रिल २०१९ 18/03/2019 डाउनलोड(604 KB)
घनसावंंगी केरोसिन नियतन माहे मार्च २०१९ 08/03/2019 डाउनलोड(489 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे एप्रिल- २०१९ 05/03/2019 डाउनलोड(340 KB)