बंद

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

Filter Document category wise

फिल्टर

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
शीर्षक तारीख View / Download
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेेेचेे व प्राधान्‍य कुटुंब लाभार्थी योजनेेेचेे माहे सप्टेम्बर-२०२० चे तांदुळ नियतन 28/09/2020 पहा (1 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय ए पी एल शीधापत्रिकाधारक शेतकरी अन्नधान्य नियतन माहे ऑक्टोबर २०२० 24/09/2020 पहा (794 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्‍य कुटुंब लाभार्थी योजनेेेचेे माहे सप्टेम्बर-२०२० चे गहु नियतन 22/09/2020 पहा (817 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्‍य कुटुंब लाभार्थी योजनेेेचेे माहे ऑक्टोबर-२०२० चे गहु व तांदुळ नियतन 21/09/2020 पहा (822 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेेेचेे माहे सप्टेम्बर-२०२० चे गहु नियतन 21/09/2020 पहा (2 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी मका/गहु व तांदुळ नियतन(ग्रामिण) माहे ऑक्टोबर २०२० 18/09/2020 पहा (924 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी मका/गहु व तांदुळ नियतन(शहरी) माहे ऑक्टोबर २०२० 18/09/2020 पहा (3 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु व तांदुळ नियतन(ग्रामिण) माहे ऑक्टोबर २०२० 18/09/2020 पहा (839 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु व तांदुळ नियतन(शहरी) माहे ऑक्टोबर २०२० 18/09/2020 पहा (3 MB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्‍य कुटुंब लाभार्थी योजनेेेचेे माहे ऑक्टोबर-२०२० चे गहु व तांदुळ नियतन 18/09/2020 पहा (875 KB)