सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय केरोसिन नियतन माहे नोव्हेंबर – २०१९ 05/11/2019 पहा (2 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे डिसेंबर – २०१९ 04/11/2019 पहा (4 MB)
घनसावंंगी साखर नियतन माहे नोव्हेंबर २०१९ 15/10/2019 पहा (318 KB)
घनसावंंगी अन्नधान्य नियतन माहे नोव्हेंबर २०१९ 15/10/2019 पहा (504 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय केरोसिन नियतन माहे ऑक्टोबर – २०१९ 03/10/2019 पहा (2 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे नोव्हेम्बर – २०१९ 01/10/2019 पहा (4 MB)
घनसावंंगी साखर नियतन माहे ऑक्टोबर २०१९ 24/09/2019 पहा (984 KB)
घनसावंंगी अन्नधान्य नियतन माहे ऑक्टोबर २०१९ 24/09/2019 पहा (680 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय ए पी एल अन्नधान्य नियतन माहे ऑक्टोबर – २०१९ 19/09/2019 पहा (851 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय केरोसिन नियतन माहे सप्टेम्बर- २०१९ 04/09/2019 पहा (2 MB)