सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
जिल्हा पुरवठा अधिकारी केरोसीन नियतन माहे जानेवारी- २०१९ ( १००% ) 11/01/2019 डाउनलोड(631 KB)
घनसावंंगी साखर नियतन माहे जानेवारी २०१९ 05/01/2019 डाउनलोड(453 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी केरोसीन नियतन माहे जानेवारी- २०१९ ( ६०% ) 07/01/2019 डाउनलोड(820 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी अन्नधान्य नियतन माहे फेबृवारी – २०१९ 02/01/2019 डाउनलोड(463 KB)
घनसावंंगी अन्नधान्य नियतन माहे जानेवारी २०१९ 27/12/2018 डाउनलोड(471 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी ए.पी.एल नियतन माहे जानेवारी- २०१९ 14/12/2018 डाउनलोड(91 KB)
मंठा चनादाळ व उडददाल नियतन माहे नोव्हेंबर २०१८ 22/11/2018 डाउनलोड(246 KB)
मंठा साखर नियतन माहे नोव्हेंबर २०१८ 22/11/2018 डाउनलोड(276 KB)
मंठा अन्नधान्य नियतन माहे नोव्हेंबर २०१८ 22/11/2018 डाउनलोड(364 KB)
मंठा तुरदाळ नियतन माहे नोव्हेंबर २०१८ 22/11/2018 डाउनलोड(263 KB)