सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
घनसावंंगी अन्नधान्य नियतन माहे एप्रिल २०१९ 18/03/2019 डाउनलोड(604 KB)
घनसावंंगी केरोसिन नियतन माहे मार्च २०१९ 08/03/2019 डाउनलोड(489 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे एप्रिल- २०१९ 05/03/2019 डाउनलोड(340 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी केरोसिन नियतन माहे फेबृवारी – २०१९ – १०० % (सुधारित) 06/02/2019 डाउनलोड(310 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी अन्नधान्य नियतन माहे मार्च- २०१९ 29/01/2019 डाउनलोड(512 KB)
घनसावंंगी अन्नधान्य नियतन माहे फेबृवारी २०१९ 23/01/2019 डाउनलोड(496 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी केरोसीन नियतन माहे जानेवारी- २०१९ ( १००% ) 11/01/2019 डाउनलोड(631 KB)
घनसावंंगी साखर नियतन माहे जानेवारी २०१९ 05/01/2019 डाउनलोड(453 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी केरोसीन नियतन माहे जानेवारी- २०१९ ( ६०% ) 07/01/2019 डाउनलोड(820 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी अन्नधान्य नियतन माहे फेबृवारी – २०१९ 02/01/2019 डाउनलोड(463 KB)