सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय ए पी एल अन्नधान्य नियतन माहे ऑक्टोबर – २०१९ 19/09/2019 पहा (851 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय केरोसिन नियतन माहे सप्टेम्बर- २०१९ 04/09/2019 पहा (2 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे ऑक्टोबर – २०१९ 30/08/2019 पहा (419 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे सप्टेंबर – २०१९ 07/08/2019 पहा (481 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय केरोसिन नियतन माहे ऑगस्ट- २०१९ 07/08/2019 पहा (611 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय केरोसिन नियतन माहे जुलै – २०१९ 06/07/2019 पहा (591 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे ऑगस्ट – २०१९ 01/07/2019 पहा (385 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे जुलै – २०१९ 31/05/2019 पहा (416 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय केरोसिन नियतन माहे जुन – २०१९ 30/05/2019 पहा (414 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अन्नधान्य नियतन माहे जुन – २०१९ 04/05/2019 पहा (372 KB)