प्रसिद्धीपत्रक

विभागीय आयुक्त भेट २

मतदान पुनरिक्षण कार्यक्रमातर्गंत आज दि.१९ रोजी विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर यांनी बदनापुर तालुक्यातील गोकुळवाडी व दुधनवाडी येथे भेट देवून मतदान…

तपशील पहा
जालना मुखपृष्ठ

जालना , दि. ११ मे २०१८: जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे https://jalna.gov.in हे संकेतस्थळ नवीन स्वरुपामध्ये महाराष्ट्र दिना दिवशीपाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा…

तपशील पहा
आढावा बैठक जालना
पालकमंत्री यांची आढावा बैठक

प्रकाशित केले : 16/04/2018

जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या कामाचा आढावा राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज…

तपशील पहा