बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयअंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी भरडधान्य नियतन माहे सप्टेंबर २०२१ 30/08/2021 पहा (1 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु नियतन(ग्रामिण) माहे साप्टेंबर २०२१ 30/08/2021 पहा (1 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय अंत्योदय अन्न योजना गहु नियतन(शहरी) माहे सप्टेंबर २०२१ 30/08/2021 पहा (1 MB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु नियतन(ग्रामिण) माहे सप्टेंबर २०२१ 30/08/2021 पहा (1,015 KB)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गहु नियतन(शहरी) माहे सप्टेंबर २०२१ 30/08/2021 पहा (978 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्‍य कुटुंब लाभार्थी योजनेेेचेे माहे सप्टेम्बर-२०२१ चे गहु नियतन(शहरी) 23/08/2021 पहा (1,007 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत प्राधान्‍य कुटुंब लाभार्थी योजनेेेचेे माहे सप्टेम्बर-२०२१ चे गहु नियतन(ग्रामिण) 23/08/2021 पहा (1,018 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेेेचेे माहे सप्टेम्बर-२०२० चे गहु नियतन(शहरी) 23/08/2021 पहा (238 KB)
प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजनेेेचेे माहे सप्टेम्बर-२०२१ चे गहु नियतन(ग्रामिण) 23/08/2021 पहा (1 MB)
जाफ्राबाद तहसील प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजनेे अंतर्गत अन्नधान्य नियतन माहे ऑगस्ट २०२१ 11/08/2021 पहा (1 MB)