बंद

दि. १८/१२/२०२१ “अल्पसंख्यांक हक्क दिवस” निमित्त वेबिनार

प्रकाशन तारीख : 17/12/2021

अल्पसंख्यांक नागरिकांना त्यांच्या घटनात्मक व कायदेशिर हक्काची जाणिव / माहिती देण्यासाठी अल्पसंख्यांक हक्क दिवस निमित्त वेबिनार दि.१८/१२/२०२१ दुपारी १२:०० वा.

झूम लिंक –

Meeting ID: 582 431 8619
Passcode: 123456