अधिक...

जिल्हा प्रशासन

माननीय श्री बबनरावजी लोणीकर
पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री व पालकमंत्री, जालना श्री बबनराव लोणीकर
माननीय श्री अर्जुन खोतकर
मा. वस्त्रोद्योग, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय राज्यमंत्री श्री अर्जुन खोतकर
मा. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
जिल्‍हाधिकारी तथा जिल्‍हादंडाधिकारी श्री रविन्द्र बिनवडे
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने मध्ये उत्कृष्टतेचा पुरस्कार
    पी एम एफ बी वाई
  • डिजीटल ईंडिया वीक पुरस्कार
    डिजिटल इंडिया वीक
  • माय जालना अ‍ॅण्ड्रॉईड अ‍ॅप चे विमोचन
    माय जालना