बंद

निवडणुक विभाग

५ – औरंगाबाद विभाग पदिीधर विधान पवरषद मतदारसंघ निवडणूक – 2020

औरंगाबाद पदवीधर विधान परिषद मतदारसंघाची निवडणूक घेण्यासाठी सर्व मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी यांंना त्यांची कर्तव्ये सुरळीत पार पाडण्यासाठी दिशादर्शक व उपयुक्त ठरतील असे डेमो व्हिडिओज तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच आपणास पुरविण्यात आलेली हस्तपुस्तीका व भारत निडवणूक आयोगाच्या अद्यावत सुचनांचे पालन करुन मतदान केंद्रावरील मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडावी.

आपणास  पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा !!

१. मतदान साहित्य ताब्यात घेणे : https://m.youtube.com/watch?v=vM1GCWPQHjY&t=13s

२. मतदान केंद्राची रचना : https://m.youtube.com/watch?v=GT9YzROJQPo

३. मतदान प्रतिनिधींची नियुक्ती : https://m.youtube.com/watch?v=1hzQTfHSpio

४. मतदानासाठी मतपेटी तयार करणे : https://m.youtube.com/watch?v=cq7ted1KkJE

५. मतपत्रिके बाबतची माहिती : https://m.youtube.com/watch?v=OFf_vXrKrGk

६. मतदान अधिकारी 1,2 व 3 ची कर्तव्ये : https://m.youtube.com/watch?v=eHDrCVT-rPc

७. अंध व अपंग मतदाराचे मतदान व सोबत्याचे प्रतिज्ञापत्र : https://m.youtube.com/watch?v=8O35r1YqOVU

८. खराब /फाटलेली मतपत्रिका रद्द करणे व त्या ऐवजी दुसरी देणे : https://www.youtube.com/watch?v=6z_bbjtBRTA&pbjreload=101

९. आक्षेपीत मत : https://www.youtube.com/watch?v=n62zDtysATE

१०. मतदाराचा मतदानास नकार : https://www.youtube.com/watch?v=quSa4h_kcmg

११. प्रदत्त मतपत्रिका : https://www.youtube.com/watch?v=JdHxQzN7cS0

१२. मतदान समाप्त करणे : https://www.youtube.com/watch?v=Z4oHYhlkZM4

१३. मतदानानंतर मतपेटी सिलबंद करणे : https://www.youtube.com/watch?v=QhCOgVVAyfc

१४. मतपत्रिकांचा हिशोब भरणे (नमुना १६): https://www.youtube.com/watch?v=BIrirfis6TU

१५. मतदान केंद्राध्यक्षांची दैनंदिनी भरणे : https://www.youtube.com/watch?v=g73ON8XGT6s

१६. संवैधानिक व असंवैधानिक लिफाफे मोहोरबंद करणे. : https://www.youtube.com/watch?v=brG664i3XnY

१७. पसंतक्रम नोंदवून मतदान करणे : https://www.youtube.com/watch?v=Y0qXaJyo8UE