जलयुक्त शिवार अभियान -

  - शासन निर्णय

  -जलयुक्त शिवार अभियानाबाबत माहिती

   - जलयुक्त शिवार अभियानासाठी निवडलेली गावे

   - सर्वसाधारण माहिती

   - छायाचित्रे

   - साप्ताहिक प्रगती अहवाल