जिल्हा व सत्र न्‍यायालय, जालना.

District Court Building, Jalna.

प्रधान न्‍यायाधीश, जिल्‍हा व सत्र न्‍यायालय : श्री निरज पी. धोटे

सामान्‍य लोकांना न्‍याय मिळण्‍यासाठी, जिल्‍हा न्‍यायालय व सत्र न्‍यायालय जिल्‍हयामध्‍ये कार्यरत आहे.

जालना जिल्‍हयामध्‍ये औद्योगीक वसाहत मोठया प्रमाणात असल्‍यामुळे कामगार व औद्योगीक न्‍यायालयसुध्‍दा कार्यरत आहे.

जालना जिल्‍हा व सत्र न्‍यायालय हे एन.आय.सी. च्‍या सहायाने पुर्णतः संगणकीकृत आहे. अधिक माहितीसाठी या वेबसाईटचा वापर करावा http://court.mah.nic.in

 

जिल्‍हा न्‍यायालय :

जिल्‍हा व सत्र न्‍यायालय,

दोन अपर जिल्‍हा व सत्र न्‍यायालये,

दोन जलद न्‍यायालये,

एक वरिष्‍ठ विभाग,

एक CJM

तीन दिवानी न्‍यायाधिश,  (JD&JMFC)

दिवानी न्‍यायाधीश  (JD&JMFC) अंबड, परतूर, भोकरदन व जाफ्राबाद.